Disclaimer

De door Raetsheren van Orden B.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Raetsheren van Orden B.V. kan niet garanderen dat de website foutloos en/of ononderbroken functioneert.
Raetsheren van Orden B.V. aanvaardt geen aansprakelijk voor de inhoud van de site en de daarop verstrekte informatie.
Op deze internetsite en de disclaimer is Nederlands recht van toepassing Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer en/of internetsite kunnen/zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Verantwoordelijkheid

De gebruiker van deze internetsite is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
U dient zelf zorg te dragen voor de geheimhouding van uw gebruikersnaam en wachtwoord.
De informatie mag uitsluitend door u zelf worden gebruikt. U mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden.