Kennisbank

<< Terug naar het overzicht

Verzekerde limieten - Verzekeringen Algemeen

Juridisch framework

Bij aansprakelijkheidsverzekeringen zien we vaak de zogenaamde 'verzekerde limieten' terug. Het verzekerde limiet is het maximale bedrag dat door de verzekeraar aan schadevergoeding aan de verzekeringnemer uitgekeerd zal worden. Een dergelijke verzekerde limiet kan verschillende vormen hebben. Zo kan het bijvoorbeeld zo zijn dat een verzekerd limiet van toepassing is per schadeveroorzakend geval. In die situatie zal per ingediende claim een maximumbedrag aan eventueel uit te keren schadevergoeding van toepassing zijn. Echter, daarnaast kan het ook voorkomen dat een verzekerde limiet wordt overeengekomen voor meerdere met elkaar samenhangende gebeurtenissen of bijvoorbeeld per jaar. In dat laatste geval wordt een maximumbedrag afgesproken per polisjaar. De vergoeding voor alle in dat jaar ingediende claims samen zal dat maximumbedrag niet overschrijden.

De inhoud van deze kennisbank is met alle zorgvuldigheid opgesteld. Van belang is echter op te merken dat bij het opstellen hiervan geen volledigheid is beoogd; de gegeven informatie is geen juridisch advies. De juridische beoordeling zal altijd afhangen van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de specifieke feiten van uw zaak. Het is dan ook van belang er rekening mee te houden dat deze kennisbank slechts een algemene schets is; gebruikers van de website kunnen aan de gegeven informatie dan ook geen rechten ontlenen. Raetsheren en CMS helpen u graag verder bij de beoordeling van uw geschil.

Raetsheren tracht de in deze kennisbank opgenomen wet- en regelgeving actueel te houden. Er dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat zich recente ontwikkelingen kunnen voordoen die nog niet in deze kennisbank zijn opgenomen, maar wel invloed kunnen hebben op uw zaak. Hierdoor is het noodzakelijk uw zaak altijd te laten beoordelen door een expert. Raetsheren en CMS helpen u hier graag mee verder.