Kennisbank

<< Terug naar het overzicht

Zuivere vermogensschade

Juridisch framework

Een onderscheid dient te worden gemaakt tussen verschillende soorten schade. Zo onderscheiden we materiële- en immateriële schade. Materiële schade is uit te drukken in geld, waarbij we onderscheid maken tussen zuivere vermogensschade, zaakschade en letselschade. Onder het kopje 'Aansprakelijkheid voor letsel' wordt nader ingegaan op het laatste. Zuivere vermogensschade is een financiële schade die niet voortvloeit uit een schade aan zaken of personen en wordt ook wel 'economische schade' genoemd.

Aandachtspunten

Zuivere vermogensschade wordt niet altijd gedekt onder de verzekering. Het komt regelmatig voor dat slechts dekking verleend wordt voor schade aan zaken en personen.

De inhoud van deze kennisbank is met alle zorgvuldigheid opgesteld. Van belang is echter op te merken dat bij het opstellen hiervan geen volledigheid is beoogd; de gegeven informatie is geen juridisch advies. De juridische beoordeling zal altijd afhangen van de omstandigheden van het geval, waarbij betekenis toekomt aan de specifieke feiten van uw zaak. Het is dan ook van belang er rekening mee te houden dat deze kennisbank slechts een algemene schets is; gebruikers van de website kunnen aan de gegeven informatie dan ook geen rechten ontlenen. Raetsheren en CMS helpen u graag verder bij de beoordeling van uw geschil.

Raetsheren tracht de in deze kennisbank opgenomen wet- en regelgeving actueel te houden. Er dient echter rekening te worden gehouden met het feit dat zich recente ontwikkelingen kunnen voordoen die nog niet in deze kennisbank zijn opgenomen, maar wel invloed kunnen hebben op uw zaak. Hierdoor is het noodzakelijk uw zaak altijd te laten beoordelen door een expert. Raetsheren en CMS helpen u hier graag mee verder.